THREE MAGIC

3M site : THREE MAGIC
master : 未空梟哉
genre : オリジナル小説創作サイト
last update : 20090314

name : THREE MAGIC
genre : 異世界トリップコメディー
last update : 20090314
comment : 一応、メイン連載。
NOVEL1

NOVEL2 name : 死霊魔術師
genre : 現代恋愛ファンタジー
comment : 死者の蘇りと逆ハーがテーマ。
last update : 20090311

name : 糸であふれる世界
genre : 現代恋愛ファンタジー
last update : 20090307
comment : 完結済み。一応恋愛モノ。
NOVEL3